Med henblik på sammenligning følger delprojekterne 2 og 3 den samme konceptuelle og metodologiske tilrettelæggelse og adskiller sig kun ved det sprog, der undersøges, og de beskrives derfor sammen. Delprojekt 2 (for dansk) og 3 (for tysk) beskæftiger sig med en bredere vifte af subtile mekanismer til at udtrykke hadefuld tale og fokuserer på fænomener på morfologisk, syntaktisk og diskursniveau. De omfatter omfattende korpusanalyser af dansk og tysk i stor skala samt en mindre “casestudie”-undersøgelse af retoriske strategier i kommentarfeltet hos to danske nyhedsudbydere.

De specifikke mål for delprojekterne er:

  1. at identificere et centralt (prototypisk) repertoire af interaktionelle betydninger og mønstre for hadetale på de to sprog på grundlag af korpus- og fortolkningsanalyser sammen med brugernes opfattelser;
  2. at at skelne denne “ubestridelige” hadetale fra interaktionelle betydninger og mønstre, der kan analyseres som mindre klare instantieringer af hadetale – eller slet ikke hadetale – afhængigt af de forskellige niveauer af kontekst.