Delprojekt 4 undersøger, hvordan forskellige sociale grupper bedømmer hadetale, og hvordan det påvirker dem.

De følgende tre spørgsmål er i fokus for undersøgelserne:

a) Hvor begynder hadetale, dvs. hvor  sætter sprogbrugere grænsen mellem det acceptable og det uacceptable i form af eksempler fra  sociale medier?

b) Opfattes hadetale forskelligt i skriftligt og talt sprog?

c) Er vurderingerne afhængige af, om hadetale læses eller høres, så hvilken rolle spiller  prosodi og kontekst?

Disse spørgsmål behandles gennem et innovativt multi-metodedesign, der kombinerer implicit og eksplicit instrumentelle målinger med kvantitative og kvalitative analyser.