Delprojekt 4 undersøger, hvordan forskellige sociale grupper bedømmer hadetale, og hvordan det påvirker dem.

De følgende tre spørgsmål er i fokus for undersøgelserne:

  1. Hvor begynder hadetale, dvs. hvor sætter sprogbrugere grænsen mellem det acceptable og det uacceptable i form af eksempler fra sociale medier?
  2. Opfattes hadetale forskelligt for skriftligt og talt sprog?
  3. Er vurderingerne afhængige af, om hadetale læses eller høres, og hvilken rolle spiller prosodi og kontekst?

Disse spørgsmål behandles gennem et innovativt multi-metodedesign, der kombinerer implicit og eksplicit instrumentelle målinger med kvantitative og kvalitative analyser.