Delprojekt 1 fokuserer på brug og opfattelse af nedsættende sprogbrug, dehumaniserende metaforer og metonymer på dansk og tysk. Mekanismerne, der bruges til at nedgøre og evaluere, kan imidlertid være subtile, selvom udtrykkene i sig selv kan betragtes som eksempler på mere åbenlyse hadytringer.

Delprojektets mål er:

  1. at identificere de anvendte udtryk sammen med deres hyppighed, kollokationer og sammenhænge;
  2. at kategorisere de sproglige og pragmatiske egenskaber ved udtrykkene for at identificere deres nedsættende og evaluerende indhold og hvordan dette indhold formidles;
  3. at undersøge holdninger fra målgrupper og ikke-målgrupper til sådanne udtryk;
  4. at afgrænse de forskellige parametre eller prototypiske træk, der er inkluderet i populære forståelser af begrebet hadetale.