Delprojekt 1 fokuserer på brug og opfattelse af nedsættende sprogbrug, dehumaniserende metaforer og metonymer på dansk og tysk. Mekanismerne, der muliggør, at disse træk siver ned og evaluerer, kan imidlertid være subtile, selvom udtrykkene i sig selv kan betragtes som eksempler på mere åbenlyse hadytringer. Delprojektets mål er

  1. at identificere de anvendte udtryk sammen med deres hyppighed, kollokationer og sammenhænge
  2. at kategorisere de sproglige og pragmatiske egenskaber ved udtrykkene for at identificere deres nedsættende og evaluerende indhold og hvordan dette indhold formidles;
  3. at undersøge holdninger fra målgrupper og ikke-målgrupper til sådanne udtryk;
  4. at afgrænse de forskellige parametre eller prototypiske træk, der er inkluderet i populære forståelser af begrebet hadetale.